Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 23-МИ
София, 13 юли 2011 г.

ОТНОСНО: произвеждане на избори за кметове на кметства

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и § 16 от ПЗР на Изборния кодекс и чл. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

В кметствата с население над 350 души, създадени към 21.06.2011 г. - датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове, се произвеждат избори за кметове на кметства на 23 октомври 2011 г.

Територията на кметството представлява един едномандатен избирателен район за кмет на кметство.

Под „население" се разбира броят на всички жители, вписани по постоянен адрес в регистъра на населението при ГД "ГРАО" в МРРБ към 21.06.2011 г. - датата на обнародване в "Държавен вестник" (бр. 47 от 21.06.2011 г.) на Указ № 146 от 20 юни 2011 г. на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и кметове.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения