Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2299-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Силистра, област Силистра, за избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Силистра с вх. № 143-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на ръководния състав на Районната избирателна комисия - Силистра. За председателското място са постъпили предложения от ПП „ГЕРБ", „Коалиция за България" и допълнително със становище с вх. № 1-245-25 от 21.03.2013 г. на Областна администрация - Силистра, представителят на ПП „ДПС" е предложил за председател да бъде назначен представител на ПП „ДПС".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 1267-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Силистра, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Красимирова Червенкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Генов Петров
СЕКРЕТАР: Ванушка Василева Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Васил Стоянов Узунов
Теодора Павлова Тодорова
Грета Миленова Димова
Петя Георгиева Кутева
Велико Тодоров Димитров
Георги Балушев Георгиев
Пепа Денева Георгиева
Урал Емин Чакър
Таня Стойчева Георгиева-Димитрова
Димо Михалев Димов

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения