Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2298-МИ
София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Трекляно, област Кюстендил, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\23от 22 август 2023 г. от кмета на община Трекляно, област Кюстендил.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Трекляно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Трекляно, област Кюстендил, в състав от 11 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Таня Василева Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елка Захариева Стоименова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александра Колева

 

СЕКРЕТАР:

Асен Стоичков Икономов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Жанина Василева Георгиева

 

 

Елена Николова Стоянова

 

 

Гергана Здравкова Миленкова

 

 

Йордан Стойов Петров

 

 

Петър Стойнев Иванов

 

 

Симеонка Асенова Велкова-Манова

 

 

Мариета Найчова Александрова

 

 

  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2456-МИ/

Календар

Решения