Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2298-МИ
София, 25 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Роман, област Враца

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-81 от 24.03.2021 г. е постъпило предложение от Мариана Николова Велчева – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в състава на ОИК – Роман. Предлага се на мястото на Цеца Иванова Георгиева – член на ОИК, да бъде назначена Нина Върбанова Съйкова.

Към писмото са приложени: молба от Цеца Иванова Георгиева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Нина Върбанова Съйкова и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Роман, област Враца, Цеца Иванова Георгиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Роман, област Враца, Нина Върбанова Съйкова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ССт


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения