Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2296-НР
София, 22 септември 2015 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 25 октомври 2015 г. в програмите на БНТ и БНР

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 192 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 25 октомври 2015 г. в програмите на БНТ и БНР:

 1. Формите на информационно-разяснителната кампания по БНТ и БНР са:

      1.1. клипове и други форми на информационно-разяснителната кампания;

      1.2. диспути.

 1. За всяка една от двете форми на информационно-разяснителната кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.
 2. Участници в информационно-разяснителната кампания са: регистрираните в ЦИК по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и решение 1534-НР от 22.08.2015 година на ЦИК инициативни комитети, партии и коалиции, поддръжници на позиция в подкрепа или на алтернативната позиция на въпроса на националния референдум.
 3. Жребият е общ за всички участници в съответната форма на информационно-разяснителната кампания.

Процедура:

 1. Жребият се води от председателя на ЦИК.
 2. В една кутия се поставят 19 еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК, без плик с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК”.
 3. В друга кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа наименованията на инициативните комитети, партиите и коалициите регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум.

Кутията се обозначава с надпис „участници в референдума”.

 1. Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на пликове от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия.
 2. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия последователно по един плик и оповестява неговото съдържание.
 3. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на участниците в информационно-разяснителната кампания в съответната форма по т. 1.1. – 1.2., до изчерпване на пликовете.
 4. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на информационно-разяснителна кампания по БНТ и БНР.
 5. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.
 6. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват членовете на инициативните комитети, партиите и коалициите, представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио и представители на средствата за масово осведомяване.
 7. Тегленето на жребия ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 16,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева                                        

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1071-МИ / 13.01.2022

  относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

 • № 1070-МИ / 11.01.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

 • № 1069-МИ / 11.01.2022

  относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

 • всички решения