Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2296-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: оставяне без разглеждане на искането на Крум Борисов Захариев за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е молба за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", подписана от Крум Борисов Захариев, заведена под № 71 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към молбата са приложени: незаверена от съда копие от решение от 23.03.2001 г. по ф. д. № 2809/1990 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване в регистъра на политическите партии на промени в устава и ръководните органи на партията; заверено от партията копие от стр. 65 на „Държавен вестник", бр. 43, без да се сочи от коя година; заверено от партията копие от удостоверение за актуално състояние от 10.05.2005 г. на СГС-ФО по ф.д. № 2809/1990 г., 7 състав; писмо изх. № 643 от 16.07.2012 г. на ЦИК относно предаване на документи в Централния държавен архив с приложено копие от протокол от 7.07.2010 г. на Експертна комисия на ЦИК за архивиране на книжата и материалите от произведените през 2007 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, от произведените през 2005 г. избори за народни представители и от произведените през 2006 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката; заверено от партията копие от Решение № 94 от 12.05.2005 г. на ЦИК с отказ за регистрацията на ПП за участие в изборите за 40-то Народно събрание; копие на молба до председателя на ЦИК от Владимир Асенов Спасов, представляващ БКП, от 9.05.2002 г.; заверено от партията придружително писмо към списъци за участие в парламентарните избори 2005 г. и 14 стр. с три имена, ЕГН и подписи на симпатизантите на БКП, подкрепящи регистрацията й за участие в изборите за народни представители през 2005 г.
Дадени са указания, че представената молба не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс, за което приносителят на документите е бил уведомен при предаването им в 17,42 ч. До изтичане на крайния срок указанията не са изпълнени.
Описаната по-горе молба не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и липсват необходимите документи съгласно цитираните текстове, както и съгласно Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК. Липсват доказателства за представителната власт на молителя Крум Борисов Захариев.
Предвид изложеното и на основание чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Крум Борисов Захариев за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения