Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 229-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Костинброд, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Костинброд, Софийска област, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-179 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Костинброд.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Костинброд, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Трайко Андреев Младенов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иванка Кирилова Лазарова

 

СЕКРЕТАР:

Марина Войнова Младенова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Борислава Александрова Младенова

 

 

Александър Емилов Ненов

 

 

Ирена Младенова Иванова

 

 

Силвия Павлова Павлова

 

 

Емилия Христова Младенова

 

 

Мадлена Благоева Борисова

 

 

Любомир Петров Любомиров

 

 

Христомил Славчев Делчев

 

 

Мария Аспарухова Христова

 

 

Ивета Ангелова Иванова

 

 

Маргарита Павлова Илиева

 

 

Христо Стоилов Николов

 

 

Силвия Георгиева Бутрова

 

 

Росен Найденов Зарев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения