Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 229-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Костинброд, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Костинброд, Софийска област, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-179 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Костинброд.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Костинброд, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Трайко Андреев Младенов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иванка Кирилова Лазарова

 

СЕКРЕТАР:

Марина Войнова Младенова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Борислава Александрова Младенова

 

 

Александър Емилов Ненов

 

 

Ирена Младенова Иванова

 

 

Силвия Павлова Павлова

 

 

Емилия Христова Младенова

 

 

Мадлена Благоева Борисова

 

 

Любомир Петров Любомиров

 

 

Христомил Славчев Делчев

 

 

Мария Аспарухова Христова

 

 

Ивета Ангелова Иванова

 

 

Маргарита Павлова Илиева

 

 

Христо Стоилов Николов

 

 

Силвия Георгиева Бутрова

 

 

Росен Найденов Зарев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1511-МИ / 23.10.2019

    относно: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

  • № 1510-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1509-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Тома Георгиев Белев, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на коалиция „Демократична България –Обединение“, за Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения