Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 228-МИ
София, 13 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Руен, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. № МИ-15-168\1 от 11.06.2021 г. от Веселина Стоянова – председател на ОИК – Руен. Предлага се на мястото на Севгин Шукри Мустафа да бъде назначен за член Недялко Димитров Стоянов.

Към предложението са приложени: предложение от Диана Георгиева Касабова-Симеонова – председател на Общински свет на БСП, община Руен, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Недялко Димитров Стоянов и заверено копие на пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Руен, област Бургас, Недялко Димитров Стоянов, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения