Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2273-МИ
София, 20 март 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково

Общинска избирателна комисия – Минерални бани, с писмо № МИ-15-76 от 19.03.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с Решение № 125 от 18.03.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Шенол Кемал Ахмед като кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково.

Към уведомлението са приложени следните документи: решение № 125 от 18.03.2021 г. на ОИК – Минерални бани; копие от писмо от Общински съвет – Минерални бани, с приложена таблица, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15.03.2021 г. на кметство Сърница е 777, поради което кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ; препис-извлечение от акт за смърт № 229 от15.03.2021 г. на Шенол Кемал Ахмед.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Минерални бани, област Хасково, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/СА


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения