Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2273-МИ
София, 20 март 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково

Общинска избирателна комисия – Минерални бани, с писмо № МИ-15-76 от 19.03.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с Решение № 125 от 18.03.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Шенол Кемал Ахмед като кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково.

Към уведомлението са приложени следните документи: решение № 125 от 18.03.2021 г. на ОИК – Минерални бани; копие от писмо от Общински съвет – Минерални бани, с приложена таблица, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15.03.2021 г. на кметство Сърница е 777, поради което кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ; препис-извлечение от акт за смърт № 229 от15.03.2021 г. на Шенол Кемал Ахмед.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Минерални бани, област Хасково, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/СА


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения