Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2272-НС
София, 20 март 2021 г.

ОТНОСНО: начина на сгъване на хартиената бюлетина, поставяне на печати и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С цел запазване и гарантиране тайната на вота, както и за улесняване на избирателите при гласуване на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 265 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Член на секционната избирателна комисия (СИК) задължително откъсва бюлетина от кочана пред избирателя, показва я на избирателя, за да се увери, че върху бюлетината няма отбелязване и поставя печат на едно от местата на гърба на бюлетината.

2. Преди да даде бюлетината на избирателя членът на СИК:

2.1. сгъва пред избирателя бюлетината на две, така че горният край да опира в чертата под последното поле с квадратчето „Не подкрепям никого“, без да се закрива полето с номера на бюлетината в долния край и перфорацията над него, които остават видими. Местата за полагане на печатите от СИК остават от външната видима страна на бюлетината;

2.2. след това сгъва още веднъж бюлетината по същия начин, като номерът на бюлетината и перфорацията в долния край остават видими, а положеният печат остава от външната страна на бюлетината.

3. Комисията указва на избирателя, че след отбелязване на вота си трябва да сгъне бюлетината двукратно по указания в т. 2.1. и т. 2.2. начин.

4. След като избирателят гласува предава сгънатата бюлетина на член на СИК, който сверява номера на бюлетината с номера й в кочана. При съответствие задължително поставя втори печат на гърба, без да я разгъва. Членът на СИК без да разгъва бюлетината, откъсва по перфорацията полето с номера й в долния край, за пускане в непрозрачната кутия за отрязъците с номерата.

5. Подпечатаната с два печата и с откъснат отрязък с номера бюлетина се дава на избирателя, за да я пусне в избирателната кутия. След това избирателят се подписва в избирателния списък и получава документа си за самоличност.

6. Указаният начин на сгъване на бюлетината е препоръчителен с цел запазване тайната на вота.

Решението да се предаде на СИК/ПСИК в предизборния ден, заедно с останалите книжа и материали.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения