Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2270-НС
София, 19 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на ЦИК относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-189 от 19.03.2021 г. с приложена грама от Генерално консулство – Мюнхен, ФР Германия, за допуснати технически грешки в Решение № 2212-НС от 12.03.2021 г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в т. 13 на Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на ЦИК, както следва:

- място Вюртсбург да се чете „Вюрцбург“;

- място Ландскут да се чете „Ландсхут“;

- място Щутгард 1 (Почетно консулство) да се чете „Щутгарт 1 (Почетно консулство)“;

- място Щутгард 2 да се чете „Щутгарт 2;

- място Хайлделберг да се чете „Хайделберг“;


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2212-НС/

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения