Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 227-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гурково, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-83 от 09.08.2011 г. от кмета на община Гурково, област Стара Загора, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Гурково.

Не е постигнато съгласие по предложенията за зам. председател  на ОИК в община Гурково.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Гурково, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Деница Миткова Славова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Бойка Костова Атанасова

 

СЕКРЕТАР:

Андрей Михайлов Андреев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Иван Тодоров Барев

 

 

Янка Стойчева Дончева

 

 

Цветан Колев Ковачев

 

 

Даниела Илиева Желева

 

 

Ренета Димитрова Стоянова

 

 

Румяна Иванова Стоянова

 

 

Златка Стоянова Димитрова

 

 

Марийка Иванова Атанасова

 

 

Слави Димитров Славов

 

 

Гюлюзар Юсуф Молла

 

 

Мергюл Васвиева Мехмишева

 

 

Бирсен Ниязи Али

 

 

Иванка Маринова Белчева

 

 

Татяна Иванова Нешева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения