Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2263-НС
София, 19 март 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на кандидати за народни представители в изборите на 4 април 2021 г.

С решение № 3443 от 16.03.2021 г. по адм. дело № 2959/2021 г. Върховният административен съд по жалба, подадена от Никита Олегович Кацарски, е отменил в цялост, а не само в обжалваната част Решение № 2182-НС от 09.03.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което е заличена регистрацията на кандидати за народни представители в изборите на 4 април 2021 г.

Предвид отмяната на цялото решение № 2182-НС от 09.03.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия счита, че с настоящото решение следва да бъде препотвърдено Решение № 2182-НС от 09.03.2021 г. относно заличаване на регистрацията на кандидати за народни представители в изборите на 4 април 2021 г.

С вх. № НС-00-207 от 08.03.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от ГД „ГРАО“ в МРРБ с резултата от извършените проверки по реда на раздел І, т. 1 от Решение № 2002-НС от 09.02.2021 г. на ЦИК. При проверката е установено, че кандидати за народни представители не отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, поради което не са изпълнени изискванията на Изборния кодекс относно пасивното избирателно право на тези лица.

 1. За девет лица е установено, че към 4 април 2021 г. не навършват 21 години, поради което тяхната регистрация като кандидати за народни представители следва да бъде заличена, както следва:

- Ростислав Маринов Маринов, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Трети изборен район – Варненски, с решение № 039 от 01.03.2021 г. под № 13 в листата на партия „Българска прогресивна линия“, и в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, с решение № 25 от 01.03.2021 г. под № 2 в листата на партия „Българска прогресивна линия“.

- Пламен Димитров Полименов, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Трети изборен район – Варненски, с решение № 039 от 01.03.2021 г. под № 15 в листата на партия „Българска прогресивна линия“.

- Иван Атанасов Атанасов, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Трети изборен район – Варненски, с решение № 039 от 01.03.2021 г. под № 17 в листата на партия „Българска прогресивна линия“, и в Тридесети изборен район – Шуменски, с решение № 38 от 01.03.2021 г. под № 3 в листата на партия „Българска прогресивна линия“.

- Даниел Илков Янчев, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Трети изборен район – Варненски, с решение № 039 от 01.03.2021 г. под № 18 в листата на партия „Българска прогресивна линия“, и в Тридесети изборен район – Шуменски, с решение № 38 от 01.03.2021 г. под № 4 в листата на партия „Българска прогресивна линия“.

- Елена Христова Василева, ЕГН …, регистрирана като кандидат за народен представител в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, с решение № 60-НС от 28.02.2021 г. под № 6 в листата на партия „АТАКА“.

- Венелина Венкова Балтаджиева, ЕГН …, регистрирана като кандидат за народен представител в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, с решение № 61-НС от 01.03.2021 г. под № 5 в листата на партия „Българска прогресивна линия“.

- Борис Петров Самаров, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, с решение № 51-НС от 02.03.2021 г. под № 15 в листата на партия „Републиканци за България“.

- Марио Милков Маринов, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски, с решение № 72-НС от 02.03.2021 г. под № 7 в листата на партия „АБВ“.

- Марио Емилов Димитров, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски, с решение № 70-НС от 02.03.2021 г. под № 8 в листата на коалиция „Демократична България – Обединение“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

 1. За друга част от лицата е установено, че притежават и друго гражданство освен българско, поради което тяхната регистрация като кандидати за народни представители следва да бъде заличена, както следва:

- Илия Илчевски, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител във Втори изборен район – Бургаски, с решение № 66-НС от 02.03.2021 г. на РИК, предложен от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

- Арсен Людвиг Назарян, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Шестнадесети изборен район – Пловдив, с решение № 60-НС от 02.03.2021 г. на РИК, предложен от ПП „МИР“.

- Павлина Румянова Цонева, ЕГН …., регистрирана като кандидат за народен представител в Осемнадесети изборен район – Разградски, с решение № 19-НС от 25.02.2021 г., предложена от ПП „Възраждане“.

- Димитър Димитров Героев, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Осемнадесети изборен район – Разградски, с решение № 40-НС от 01.03.2021 г., предложен от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“.

- Виктор Кръстев Ставрев, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Осемнадесети изборен район – Разградски, с решение № 32-НС от 01.03.2021 г., предложен от ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“.

- Димитър Александров Александров, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Двадесети изборен район – Силистренски, с решение № 24-НС от 27.02.2021 г., предложен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, и в Двадесети и пети изборен район – София, с решение № 39-НС от 01.03.2021 г., предложен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Съгласно чл. 244 от ИК право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които отговарят на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, а именно да нямат друго гражданство, да са навършили 21 години, да не са поставени под запрещение и да не изтърпяват наказание лишаване от свобода. В случай че се установи, че кандидат не отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, Централната избирателна комисия заличава регистрацията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидатите за народни представители:

- Ростислав Маринов Маринов, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Трети изборен район – Варненски, с решение № 039 от 01.03.2021 г. под № 13 в листата на партия „Българска прогресивна линия“, и в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, с решение № 25 от 01.03.2021 г. под № 2 в листата на партия „Българска прогресивна линия“.

- Пламен Димитров Полименов, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Трети изборен район – Варненски, с решение № 039 от 01.03.2021 г. под № 15 в листата на партия „Българска прогресивна линия“.

- Иван Атанасов Атанасов, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Трети изборен район – Варненски, с решение № 039 от 01.03.2021 г. под № 17 в листата на партия „Българска прогресивна линия“, и в Тридесети изборен район – Шуменски, с решение № 38 от 01.03.2021 г. под № 3 в листата на партия „Българска прогресивна линия“.

- Даниел Илков Янчев, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Трети изборен район – Варненски, с решение № 039 от 01.03.2021 г. под № 18 в листата на партия „Българска прогресивна линия“, и в Тридесети изборен район – Шуменски, с решение № 38 от 01.03.2021 г. под № 4 в листата на партия „Българска прогресивна линия“.

- Елена Христова Василева, ЕГН …, регистрирана като кандидат за народен представител в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, с решение № 60-НС от 28.02.2021 г. под № 6 в листата на партия „АТАКА“.

- Венелина Венкова Балтаджиева, ЕГН …, регистрирана като кандидат за народен представител в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, с решение № 61-НС от 01.03.2021 г. под № 5 в листата на партия „Българска прогресивна линия“.

- Борис Петров Самаров, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, с решение № 51-НС от 02.03.2021 г. под № 15 в листата на партия „Републиканци за България“.

- Марио Милков Маринов, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски, с решение № 72-НС от 02.03.2021 г. под № 7 в листата на партия „АБВ“.

- Марио Емилов Димитров, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски, с решение № 70-НС от 02.03.2021 г. под № 8 в листата на коалиция „Демократична България – Обединение“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

- Илия Илчевски, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител във Втори изборен район – Бургаски, с решение № 66-НС от 02.03.2021 г. на РИК, предложен от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

- Арсен Людвиг Назарян, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Шестнадесети изборен район – Пловдив, с решение № 60-НС от 02.03.2021 г. на РИК, предложен от ПП „МИР“.

- Павлина Румянова Цонева, ЕГН …, регистрирана като кандидат за народен представител в Осемнадесети изборен район – Разградски, с решение № 19-НС от 25.02.2021 г., предложена от ПП „Възраждане“.

- Димитър Димитров Героев, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Осемнадесети изборен район – Разградски, с решение № 40-НС от 01.03.2021 г., предложен от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“.

- Виктор Кръстев Ставрев, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Осемнадесети изборен район – Разградски, с решение № 32-НС от 01.03.2021 г., предложен от ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“.

- Димитър Александров Александров, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Двадесети изборен район – Силистренски, с решение № 24-НС от 27.02.2021 г., предложен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, и в Двадесети и пети изборен район – София, с решение № 39-НС от 01.03.2021 г., предложен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

УКАЗВА на РИК във Втори изборен район – Бургаски, Трети изборен район – Варненски, Тринадесети изборен район – Пазарджишки, Шестнадесети изборен район – Пловдив, Осемнадесети изборен район – Разградски, Двадесети изборен район – Силистренски, Двадесети и трети изборен район – София, Двадесети и пети изборен район – София, Двадесети и шести изборен район – Софийски, Двадесети и осми изборен район – Търговищки и Тридесети изборен район – Шуменски, да заличат от публичния регистър кандидатите, чиято регистрация е заличена с настоящото решение.

Решението да се изпрати на партиите и коалициите, издигнали кандидатите, чиято регистрация е заличена с настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3459-МИ / 10.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

 • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

 • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения