Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2262-МИ/НР
София, 18 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Правец, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-186 от 18.09.2015 г. от Борил Караканов - упълномощен представител на ПП „Атака", за промяна в състава на ОИК - Правец. Предлага се на мястото на Мая Василева Маринова - член на ОИК, да бъде назначена Мария Георгиева Иванова.

Към предложението са приложени: заявление от Мая Маринова да бъде освободена като член на ОИК - Правец, по лични причини; копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Мария Георгиева Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Правец, Софийска област, Мая Василева Маринова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Правец, Софийска област, Мария Георгиева Иванова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения