Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2262-МИ/НР
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Правец, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-186 от 18.09.2015 г. от Борил Караканов - упълномощен представител на ПП „Атака", за промяна в състава на ОИК - Правец. Предлага се на мястото на Мая Василева Маринова - член на ОИК, да бъде назначена Мария Георгиева Иванова.

Към предложението са приложени: заявление от Мая Маринова да бъде освободена като член на ОИК - Правец, по лични причини; копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Мария Георгиева Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Правец, Софийска област, Мая Василева Маринова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Правец, Софийска област, Мария Георгиева Иванова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения