Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2261-ПВР/МИ
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сунгурларе (2011 г.), област Бургас

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-190/18.09.2015 г. от Станислава Георгиева - общински координатор на ПП „ГЕРБ", Сунгурларе, за промяна в състава на ОИК - Сунгурларе, назначена с Решение № 255-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК. Предлага се на мястото на Стефка Тодорова Желева - член на ОИК, да бъде назначена Соня Тодорова Раданчева.

Към предложението са приложени: заявление от Стефка Тодорова Желева за освобождаването й от състава на ОИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Соня Тодорова Раданчева и копие от личните карти на Стефка Тодорова Желева и Соня Тодорова Раданчева; 2 бр. пълномощни. Към предложението не е представена в цялост декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК на Соня Тодорова Раданчева, липсва страницата с положения подпис, поради което същата не следва да бъде назначена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Стефка Тодорова Желева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1860-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1859-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г

  • № 1858-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения