Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 226-НС
София, 13 юни 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Веселин Руменов Величков като кандидат за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, предложена от КП Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ – 2000) в изборите на 11 юли 2021 г.

С вх. № НС-00-569 от 11.05.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД, с което ни информират, че кандидатът Веселин Руменов Величков от кандидатската листа на КП Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ – 2000) е регистриран в три изборни района – Четвърти изборен район – Великотърновски, Петнадесети изборен район – Плевенски, и Двадесет и четвърти изборен район – София.

С писмо вх. № НС-15-435\2 от 12.06.2021 г. РИК 15 – Плевенски, е изпратила информация по електронната поща за датата и часа на регистрация на кандидатската листа на КП Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ – 2000), в която листа е Веселин Руменов Величков.

С писмо вх. № НС-15-435 от 12.06.2021 г. РИК 24 – София, е изпратила по електронната поща информация за датата и часа на регистрация на кандидатската листа на КП Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ – 2000), в която листа е Веселин Руменов Величков.

С писмо вх. № НС-15-438 от 13.06.2021 г. РИК 04 – Великотърновски, е изпратила информация по електронната поща за датата и часа на регистрация на кандидатската листа на КП Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ – 2000), в която листа е Веселин Руменов Величков.

С решение № 41 от 07.06.2021 г., РИК 04 – Великотърновски, е регистрирала Веселин Руменов Величков като кандидат за народен представител по предложение на КП Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ – 2000), заведено на 07.06.2021 г., в 11,50 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № 32-НС от 07.06.2021 г., РИК 15 – Плевенски, е регистрирала Веселин Руменов Величков като кандидат за народен представител по предложение на КП Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ – 2000), заведено на 07.06.2021 г., в 12,50 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № ИР-24-19 от 06.06.2021 г., РИК 24 – София, е регистрирала Веселин Руменов Величков като кандидат за народен представител по предложение на КП Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ – 2000), заведено на 05.06.2021 г., в 15,30 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Веселин Руменов Величков са в РИК 04 и РИК 24, поради което регистрацията в РИК 15 – Плевенски, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Веселин Руменов Величков, ЕГН …, като кандидат за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, предложен от КП Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ – 2000) и регистрирана с решение № 32-НС от 07.06.2021 г.

Решението да се изпрати на РИК 15 – Плевенски, на кандидата Веселин Руменов Величков и на предложилата го КП Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ – 2000).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения