Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2253-МИ/НР
София, 18 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 1730-МИ/НР от 2 септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК в община Сливо поле

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на технически грешки в Решение № 1730-МИ/НР от 2 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- ЕГН на Петя Веселинова Тодорова - зам.-председател на ОИК в община Сливо поле, да се чете „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...";

- ЕГН на Йордан Николов Кулев - член на ОИК в община Сливо поле, да се чете „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...";

- ЕГН на Митко Любчев Николаев - член на ОИК в община Сливо поле, да се чете „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...";

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1730-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения