Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2251-МИ/НР
София, 18 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1681-МИ/НР от 1 септември 2015 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на техническа грешка в Решение № 1681-МИ/НР от 1 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- ЕГН на Светослава Пламенова Узунова - член на ОИК в община Кнежа, да се чете „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1681-МИ/НР/

Календар

Решения