Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2248-МИ/НР
София, 17 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1671-МИ/НР от 1 септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК в община Стамболово, област Хасково

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1671-МИ/НР от 1 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на член на ОИК в община Стамболово да се чете „МАРИЯНА КРАСИМИРОВА РОМАНОВА" вместо „Мариана Красимирова Романова".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1671-МИ/НР/

Календар

Решения