Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 224-НС
София, 12 юни 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Виржиния Светлозарова Богданова като кандидат за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, предложена от ПП ГЛАС НАРОДЕН в изборите на 11 юли 2021 г.

С вх. № НС-00-569 от 11.05.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД, с което ни информират, че кандидатът Виржиния Светлозарова Богданова от кандидатската листа на ПП ГЛАС НАРОДЕН в три изборни района – Седми изборен район – Габровски, Петнадесети изборен район – Плевенски, и Деветнадесети изборен район – Русенски.

С писмо вх. № НС-15-435\3 от 12.06.2021 г. РИК 07 – Габровски, е изпратила информация по електронна поща за датата и часа на регистрация на кандидатската листа на ПП ГЛАС НАРОДЕН, в която листа е Виржиния Светлозарова Богданова.

С писмо вх. № НС-15-435\2 от 12.06.2021 г. РИК 15 – Плевенски, е изпратила информация по електронна поща за датата и часа на регистрация на кандидатската листа на ПП ГЛАС НАРОДЕН, в която листа е Виржиния Светлозарова Богданова.

С писмо вх. № НС-15-435\1 от 12.06.2021 г. РИК 19 – Русенски, е изпратила информация по електронна поща за датата и часа на регистрация на кандидатската листа на ПП ГЛАС НАРОДЕН, в която листа е Виржиния Светлозарова Богданова.

С решение № 19-НС от 07.06.2021 г., РИК 07 – Габровски, е регистрирала Виржиния Светлозарова Богданова като кандидат за народен представител по предложение на ПП ГЛАС НАРОДЕН, заведено на 05.06.2021 г., в 15.27 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № 32-НС от 07.06.2021 г., РИК 15 – Плевенски, е регистрирала Виржиния Светлозарова Богданова като кандидат за народен представител по предложение на ПП ГЛАС НАРОДЕН, заведено на 07.06.2021 г., в 12.50 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № 22-НС от 07.06.2021 г., РИК 19 – Русенски, е регистрирала Виржиния Светлозарова Богданова като кандидат за народен представител по предложение на ПП ГЛАС НАРОДЕН, заведено на 06.06.2021 г., в 13.05 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Виржиния Светлозарова Богданова са в РИК 07 и РИК 19, поради което регистрацията в РИК 15 – Плевенски, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Виржиния Светлозарова Богданова, ЕГН … , като кандидат за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, предложена от ПП ГЛАС НАРОДЕН и регистрирана с решение № 32-НС от 07.06.2021 г.

Решението да се изпрати на РИК 15 – Плевенски, на кандидата Виржиния Светлозарова Богданова и на предложилата я ПП ГЛАС НАРОДЕН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения