Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2238-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 2134-НС от 25 февруари 2021 г. на ЦИК за осъществяване на контрол на Централната избирателна комисия при отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Във връзка с постъпили въпроси от областните управители относно възможността бюлетините да се предават на общински администрации в срок, различен от посочения в т. 21 на Решение № 2134-НС от 25 февруари 2021 г., Централната избирателна комисия намира, че този срок може да не бъде спазен в случаите, когато кметът на съответната община направи писмено искане за получаване на бюлетините в друг срок след доставката, като посочи причините за това.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

В т. 21 се създава ново изречение трето, както следва:

„Този срок не се прилага, когато от кмета на съответна община постъпи писмено искане за получаване на бюлетините в друг срок след доставката им.“


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2134-НС/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения