Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2238-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 2134-НС от 25 февруари 2021 г. на ЦИК за осъществяване на контрол на Централната избирателна комисия при отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Във връзка с постъпили въпроси от областните управители относно възможността бюлетините да се предават на общински администрации в срок, различен от посочения в т. 21 на Решение № 2134-НС от 25 февруари 2021 г., Централната избирателна комисия намира, че този срок може да не бъде спазен в случаите, когато кметът на съответната община направи писмено искане за получаване на бюлетините в друг срок след доставката, като посочи причините за това.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

В т. 21 се създава ново изречение трето, както следва:

„Този срок не се прилага, когато от кмета на съответна община постъпи писмено искане за получаване на бюлетините в друг срок след доставката им.“


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2134-НС/

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения