Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2237-МИ/НР
София, 16.09.2015

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, в Решение № 1800-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Котел, област Сливен, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. кодекс Централната избирателна комисия

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-570 от 15.09.2015 г. на ЦИК от председателя на ОИК в община Котел, област Сливен, с искане за поправка на допусната техническа грешка в Решение № 1800-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1800-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на секретаря на ОИК - Котел, да се чете Събина Георгиева Георгиева вместо „Сабина Георгиева Георгиева";

- името на член на ОИК - Котел, да се чете Радосвета Стефанова Кичукова вместо „Радосвета Стефанова Кючюкова";

- името на член на ОИК - Котел, да се чете Величка Калчева Калева вместо „Величка Калева Калева".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 16.09.2015 в 21:36 часа

Свързани решения:

1800-МИ/НР/03.09.2015

Календар

Решения

  • № 189-ЕП / 19.04.2019

    относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 188-ЕП / 19.04.2019

    относно: възлагане на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 187-ЕП / 19.04.2019

    относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения