Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2237-МИ/НР
София, 16.09.2015

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, в Решение № 1800-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Котел, област Сливен, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. кодекс Централната избирателна комисия

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-570 от 15.09.2015 г. на ЦИК от председателя на ОИК в община Котел, област Сливен, с искане за поправка на допусната техническа грешка в Решение № 1800-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1800-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на секретаря на ОИК - Котел, да се чете Събина Георгиева Георгиева вместо „Сабина Георгиева Георгиева";

- името на член на ОИК - Котел, да се чете Радосвета Стефанова Кичукова вместо „Радосвета Стефанова Кючюкова";

- името на член на ОИК - Котел, да се чете Величка Калчева Калева вместо „Величка Калева Калева".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 16.09.2015 в 21:36 часа

Свързани решения:

1800-МИ/НР/03.09.2015

Календар

Решения

  • № 489-ЕП / 18.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ценово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 488-ЕП / 18.06.2019

    относно: унищожаване на оставените в областната/общинската администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 487-ЕП/ПВР/НС/НР / 17.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в Областна администрация – Благоевград, в което се съхранява документацията на РИК от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • всички решения