Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2237-МИ/НР
София, 16.09.2015

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, в Решение № 1800-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Котел, област Сливен, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. кодекс Централната избирателна комисия

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-570 от 15.09.2015 г. на ЦИК от председателя на ОИК в община Котел, област Сливен, с искане за поправка на допусната техническа грешка в Решение № 1800-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1800-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на секретаря на ОИК - Котел, да се чете Събина Георгиева Георгиева вместо „Сабина Георгиева Георгиева";

- името на член на ОИК - Котел, да се чете Радосвета Стефанова Кичукова вместо „Радосвета Стефанова Кючюкова";

- името на член на ОИК - Котел, да се чете Величка Калчева Калева вместо „Величка Калева Калева".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 16.09.2015 в 21:36 часа

Свързани решения:

1800-МИ/НР/03.09.2015

Календар

Решения

  • № 1141-МИ / 19.09.2019

    относно: жалба от Симеон Славейков Костадинов, упълномощен представител на партия „Възраждане“, срещу Решение № 24 МИ от 16.09.2019 г., Решение № 25 МИ от 16.09.2019 г. и Решение № 26 МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Симитли, област Благоевград

  • № 1140-МИ / 19.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 1139-МИ / 19.09.2019

    относно: решение № 35 от 17.09.2019 г. на ОИК в община Белица за освобождаване член на комисията

  • всички решения