Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2228-МИ
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: допускане до участие на политическа партия „Солидарност” за участие в частичния избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Солидарност", подписано от Христо Младенов Маринов - представляващ партията, заведено под № 21 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф. д. № 12333/2007 г.; заверено копие от удостоверение с изх. № 48-00-127 от 13.03.2013г. на Сметната палата; решение на СГС от 24.08.2007 г. и решение от 17.07.2008 г. по ф.д. № 122333/2007 г. на СГС.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 68-МИ от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 28 от 8 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „Солидарност" за участие в частичния избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „Солидарност" за участие в частичния избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочен на 12 май 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения