Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2222-НС
София, 26 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Стара Загора, област Стара Загора, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Стара Загора с вх. № 98-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Стара Загора, тъй като представителите на ПП „ДПС" и представителите на ПП „Атака" претендират за заместник-председател на комисията.

Към преписката са приложени възражения от ПП "ДПС" и ПП „Атака".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Стара Загора, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таньо Брайков Танев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Жеко Бончев Тодоров
СЕКРЕТАР: Зоя Иванова Кълвачева-Цвяткова
ЧЛЕНОВЕ: Галина Димова Димова-Тончева
  Светла Захариева Боянчева
  Денчо Иванов Денев
  Селма Алиева Ходжева
  Десислава Атанасова Кънева
  Междну Бехчет Халид
  Илиян Христов Петков
  Теодора Иванова Крумова-Желева
  Нина Цветкова Савова-Кършакова
  Зорница Светославова Петрова
  Ивона Даниелова Иванова
  Енчо Желев Иванов
  Тонка Иванова Тачева
  Цветка Лазарова Лазарова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения