Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2221-МИ/НР
София, 15 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пещера, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

По жалба на ПП „ГЕРБ", представлявана от Бойко Методиев Борисов, срещу Решение № 1818-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК е постановено Решение № 9490 от 15.09.2015 г. на Върховния административен съд по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК.

Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК за назначаване на ОИК в община Пещера, област Пазарджик, при спазване на указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. Върховният административен съд е приел, че е налице постигнато съгласие по отношение на числения и поименния състав на членовете на ОИК и съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 10 от ИК Централната избирателна комисия е била обвързана от направените предложения. Отделно от това, Върховният административен съд е приел, че Централната избирателна комисия незаконосъобразно е назначила за член на ОИК на мястото на представител от неявилата се в консултациите коалиция „България без цензура" Али Ахмед Чешмеджиев от партия „ДПС", предложен за резервен член, което изрично е отбелязано в предложението на партията. Върховният административен съд е приел, че по преписката са представени предложение само от страна на ПП „ГЕРБ" и в този смисъл Централната избирателна комисия следва да назначи предложения член, а именно Анна Петрова Кулинска.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пещера, област Пазарджик, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Димитрова Костова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойка Костадинова Цвеева
СЕКРЕТАР: Атанаска Стоичкова Гочева
ЧЛЕНОВЕ: Маргарита Борисова Фолева
Елена Георгиева Дузова
Георги Георгиев Връбчев
Анна Петрова Кулинска
Георги Щерев Щерев
Николай Василев Василев
Василка Георгиева Димитрова
Здравка Николаева Мулетарова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1818-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения