Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2221-НС
София, 26 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Велико Търново, област Велико Търново, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Велико Търново с вх. № 102-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Велико Търново, тъй като представителите на „Коалиция за България" и представителите на ПП „ДПС" претендират за секретарското място, като е постъпило възражение от Ахмед Юсеин - областен председател на ПП „ДПС" - Велико Търново, с което заявява, че е подписал протокола с особено мнение и заявява, че иска назначаването на Димитър Бобуранов на длъжността секретар на РИК - Велико Търново, а алтернативно на длъжността заместник-председател, мотивирайки, че ПП „ДПС" е трета национална политическа сила и с представителство в избирателен район Велико Търново и трябва да има представител в ръководството.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1267-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Велико Търново, област Велико Търново, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Стефанова Йонкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Тодоров Бобуранов
СЕКРЕТАР: Ирена Петкова Стасинопулу
ЧЛЕНОВЕ: Красимира Илиева Петрова
  Милена Радославова Мишева
  Николина Красимирова Митева
  Деница Петрова Цветанова
  Паскал Паскалев Паскалев
  Йордан Георгиев Петров
  Шенгюл Хасан Сармахмудова
  Милен Христов Павлов
  Нина Василева Велкова
  Евгени Иванов Николов

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения