Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2219-НС
София, 15 март 2021 г.

ОТНОСНО: заместване на заместник-председател и членове на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски

Постъпило е предложение с вх. № НС-11-28 от 15.03.2021 г. от Стилиян Стойчев – пълномощник на коалиция „БСП за България“, за временно заместване на заместник-председател и членове на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски по реда на чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс. Към предложението са приложени: заявления от Ели Илиа Келесис-Тодорова и Ивелина Михайлова Николова, декларации по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копия от дипломите на Вела Колева Дочева и Иванка Тодорова Карагеоргиева, както и пълномощно от Корнелия Нинова – председател на партията, в полза на Стилиян Стойчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Галина Русева Павлова, ЕГН …, до завръщането на Ели Илиа Келесис-Тодорова.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Вела Колева Дочева, ЕГН …, до завръщането на Димитър Генов Петров.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Иванка Тодорова Карагеоргиева, ЕГН …, до завръщането на Ивелина Михайлова Николова.

На назначените заместник-председател и членове за временно заместване да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения