Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2213-МИ/НР
София, 15 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Каолиново, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-557 от 15.09.2015 г. от Стоян Василев - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", за промяна в ОИК - Каолиново, област Шумен. Предлага се на мястото на Дарина Богословова Димитрова - член на ОИК, да бъде назначена Динка Цанкова Стефанова.

Към предложението са приложени: заявление от дарина Богословова Димитрова да бъде освободена като член на ОИК - Каолиново, по лични причини; копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Динка Цанкова Стефанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Каолиново, област Шумен, Дарина Богословова Димитрова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каолиново, Област Шумен, Динка Цанкова Стефанова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1587-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения