Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2210-НС
София, 12 март 2021 г.

ОТНОСНО: преброяване на предпочитанията (преференциите) при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 и 48 във връзка с чл. 215, ал. 1, т. 8, чл. 278, ал. 4, чл. 279, ал. 2 и чл. 281, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Преброяване на предпочитанията (преференциите) в избирателни секции без машинно гласуване

1. След установяване броя на действителните гласове, подадени за всяка кандидатска листа в изборите за народни представители, и вписването им в черновата на протокола на СИК с резултатите от гласуването, се пристъпва към преброяване на предпочитанията (преференциите) за всеки един от кандидатите на партиите и коалициите.

За целта се използват бланки-чернови за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) съгласно приложението.

2. Преброяването на предпочитанията (преференциите) се извършва последователно по листи на партии и коалиции и по реда на отпечатването им в протокола на СИК. Председателят или член на СИК, определен с нейно решение, взема бюлетина от купчинката с действителни гласове за съответната партия или коалиция, показва я и обявява:

а) поредния номер на кандидата, за когото е отбелязано предпочитание (преференция) или

б) че няма отбелязано предпочитание (преференция) или

в) че е отбелязано предпочитание (преференция) в повече от едно кръгче със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят.

3. Предпочитанията (преференциите) се преброяват върху бланка- чернова по т. 1. Бланката-чернова  се изготвя за всяка партия и коалиция, включена в бюлетината, и съдържа толкова полета, колкото са кандидатите в съответната листа.

4. На първия ред на всяко от полетата се изписва поредният номер на кандидата в листата на съответната партия/коалиция. Всеки ред съдържа еднакви по големина квадратчета, в които може да се отпечата трицифрено число. Във всяко поле има квадратчета, в които последователно са отпечатани числата от 1 до 116 и един празен ред с квадратчета, в които няма отпечатани номера, съгласно приложението.

5. Броят на предпочитанията (преференциите) се отразява едновременно и независимо един от друг от двама членове на СИК (предложени в състава на комисията от различни партии и коалиции), определени с решение на комисията.

6. При наличието на предпочитание (преференция) членът на СИК, който държи бюлетината, оповестява на глас за кой кандидат е предпочитанието. Членът на СИК, който записва предпочитанията (преференциите) върху бланката-чернова, го отразява, като огражда (зачертава) първото число на първия ред, в полето на съответния кандидат. При следващо предпочитание (преференция) за същия кандидат огражда (зачертава) второто число и продължава във възходящ ред, без да изпуска числа до изчерпване на предпочитанията (преференциите) за този кандидат.

Последното оградено (зачертано) число показва броя на получените от този кандидат предпочитания (преференции).

ПРИМЕР: При обявяване на първото предпочитание (преференция) за кандидат № 101 се огражда (зачертава) числото 1 в полето на този кандидат. При обявяване на второто предпочитание (преференция) за същия кандидат се огражда (зачертава) числото 2 и така нататък. Последното оградено (зачертано) число показва броя на преференциите, получени от този кандидат.

7. При липса на предпочитание (преференция) или при наличие на отбелязване в бюлетината знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, в повече от едно кръгче, е налице действителен глас без предпочитание (преференция).

8. Броят на получените предпочитания (преференции) за всеки кандидат се вписва в т. 8 от черновата на протокола на СИК в клетката под номера на съответния кандидат.

9. Общият брой на предпочитанията (преференциите) се установява, като се сумират всички подадени предпочитания (преференции) за всички кандидати на партията/коалицията. Полученото число се вписва в т. 8 от черновата на протокола на СИК в клетката под надписа „общ брой преференции“.

10. Броят на бюлетините без предпочитание (преференция) се установява, като от броя на действителните гласове, подадени за листата на партията/коалицията, се изважда общия брой на предпочитанията (преференциите) за кандидатите на тази партия/коалиция. Полученото число се вписва в т. 8 от черновата на протокола на СИК в клетката под надписа „без преференции“.

11. КОНТРОЛА: В черновата на протокола на СИК за всяка партия и коалиция числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8 в клетката под надписа „без преференции“ и в клетката под надписа „общ брой преференции“.

 

II. Преброяване на предпочитанията (преференциите) в избирателни секции с машинно гласуване

1. След установяване броя на действителните гласове, подадени с хартиена бюлетина за всяка кандидатска листа в изборите за народни представители, и вписването им в черновата на протокола на СИК с резултатите от гласуването, се пристъпва към преброяване на предпочитанията (преференциите) от хартиените бюлетини за всеки един от кандидатите на партиите и коалициите.

За целта се използват бланки-чернови за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) съгласно приложението.

2. Преброяването на предпочитанията (преференциите) се извършва последователно по листи на партии и коалиции и по реда на отпечатването им в протокола на СИК. Председателят или член на СИК, определен с нейно решение, взема бюлетина от купчинката с действителни гласове за съответната партия или коалиция, показва я и обявява:

а) поредния номер на кандидата, за когото е отбелязано предпочитание (преференция) или

б) че няма отбелязано предпочитание (преференция) или

в) че е отбелязано предпочитание (преференция) в повече от едно кръгче със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят.

3. Предпочитанията (преференциите) се преброяват върху бланка- чернова по т. 1. Бланката-чернова  се изготвя за всяка партия и коалиция, включена в бюлетината, и съдържа толкова полета, колкото са кандидатите в съответната листа.

4. На първия ред на всяко от полетата се изписва поредният номер на кандидата в листата на съответната партия/коалиция. Всеки ред съдържа еднакви по големина квадратчета, в които може да се отпечата трицифрено число. Във всяко поле има квадратчета, в които последователно са отпечатани числата от 1 до 116 и един празен ред с квадратчета, в които няма отпечатани номера, съгласно приложението.

5. Броят на предпочитанията (преференциите) се отразява едновременно и независимо един от друг от двама членове на СИК (предложени в състава на комисията от различни партии и коалиции), определени с решение на комисията.

6. При наличието на предпочитание (преференция) членът на СИК, който държи бюлетината, оповестява на глас за кой кандидат е предпочитанието. Членът на СИК, който записва предпочитанията (преференциите) върху бланката-чернова, го отразява, като огражда (зачертава) първото число на първия ред, в полето на съответния кандидат. При следващо предпочитание (преференция) за същия кандидат огражда (зачертава) второто число и продължава във възходящ ред, без да изпуска числа до изчерпване на предпочитанията (преференциите) за този кандидат.

Последното оградено (зачертано) число показва броя на получените от този кандидат предпочитания (преференции) от хартиени бюлетини.

ПРИМЕР: При обявяване на първото предпочитание (преференция) за кандидат № 101 се огражда (зачертава) числото 1 в полето на този кандидат. При обявяване на второто предпочитание (преференция) за същия кандидат се огражда (зачертава) числото 2 и така нататък. Последното оградено (зачертано) число показва броя на преференциите, получени от този кандидат.

7. При липса на предпочитание (преференция) или при наличие на отбелязване в бюлетината знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, в повече от едно кръгче, е налице действителен глас без предпочитание (преференция).

8. Броят на получените предпочитания (преференции) от хартиените бюлетини за кандидатите на партията/коалицията се вписват в т. 8 от черновата на протокола на СИК в клетките под буквата „х“.

9. Броят на получените предпочитания (преференции) от машинното гласуване за всеки кандидат са отразени във финалния протокол от машинното гласуване, който се разпечатва от машината след края на изборния ден. Тези числа се вписват в т. 8 от черновата на протокола на СИК в клетките под буквата „м“.

10. Общият брой на предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партията/коалицията се вписват в т. 8 от черновата на протокола на СИК в клетките под надписа „х + м“. За целта поотделно за всеки кандидат се сумират числата в клетките под буквите „х“ и „м“ и полученото число се вписва в клетката под надписа „х + м“. 

11. Общият брой на предпочитанията (преференциите) подадени за всички кандидати на партията/коалицията се установява, като се сумират  подадените предпочитания (преференции) за всеки един кандидат на партията/коалицията. За целта се сумират всички числа под надписите „х + м“ и полученото число се вписва в т. 8 от черновата на протокола на СИК в клетката под надписа „общ брой преференции“.

12. Общият брой на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва в т. 8 от черновата на протокола на СИК в клетката под надписа „без преференции“. За целта от броя на действителните гласове за партията/коалицията (общо Б + МГ) се изважда общия брой на предпочитанията (преференциите) за кандидатите на тази партия/коалиция

13. КОНТРОЛА: В черновата на протокола на СИК за всяка партия и коалиция числото по т. 7 (общо Б + МГ) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8 в клетката под надписа „без преференции“ и в клетката под надписа „общ брой преференции“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения