Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2207-НС
София, 11 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, срещу решение № 85 от 07.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-13 от 08.03.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, чрез упълномощения представител Сева Памукчиева, чрез Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски. С жалбата се оспорва решение № 85 от 07.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски, с което е отхвърлена жалбата като неоснователна.

В жалбата се твърди, че решението на РИК – Велико Търново, е неправилно и немотивирано. Жалбоподателят счита, че е нарушено изборното законодателство и по-конкретно чл. 181, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите. Твърди се също така, че такса за провеждане на предизборна агитация не се дължи, тъй като това не е търговска дейност, а пластмасовата масичка следва да бъде възприемана не като преместваем търговски обект, а като подвижен агитационен материал.

Сочи се, че РИК – Велико Търново, без основание е квалифицирала агитационния материал като преместваем обект и се е произнесла с диспозитив, с който отхвърля жалбата като неоснователна. Жалбоподателят моли за отмяна на решение № 85 от 07.03.2021 г. на РИК – Велико Търново, като вместо него се иска постановяване от Централната избирателна комисия на друго, с което жалбата да бъде уважена. Иска се и присъединяване на материалите по преписката, по която РИК – Велико Търново, се е произнесла с обжалваното решение.

Прилагат се като доказателства писмо отговор с регистрационен индекс 94КК-9776-1#1 от 05.03.2021 г. от община Велико Търново на подадено уведомление от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ до кмета на община Велико Търново за провеждане на събрание по смисъла на чл. 181, ал. 3 ИК във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за митингите, събранията и манифестациите и снимков материал на подвижния агитационен материал – масичка, и 2 бр. пълномощни. Уведомлението до кмета на община Велико Търново от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, което е входирано под № 94КК-9776-1/05.03.2021 г., не е представено от жалбоподателя.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Четвърти район – Великотърновски, а по същество – за неоснователна по следните съображения:

С оспореното решение № 85 от 07.032.2021 г. РИК – Велико Търново, е отхвърлила подадената жалба от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЛЕДИНЕНИЕ“ като неоснователна. За да постанови горното решение, РИК – Велико Търново е приела, че не е налице нарушение на чл. 181, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗСММ, тъй като видно от приложеното към преписката писмо отговор от община Велико Търново не се възразява да бъде проведено пропагандиране на политическите виждания на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ словесно, чрез печатни материали с партийно-пропагандно съдържание под формата на плакати и листовки. Указва мероприятието да бъде проведено при спазване на всички законови изисквания за опазване на обществения ред, противоепидемичните мерки и съблюдаване безопасността на пешеходците съгласно чл. 167, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 70, ал. 3 и ал. 4 ИК мнозинство. Същото е мотивирано, изложени са фактически и правни основания за издаването му.

Централната избирателна комисия счита, че изводите на РИК – Велико Търново, са правилни и законосъобразни, тъй като видно от приложеното към преписката писмо отговор от община Велико Търново се дава позволение за провеждане на мероприятие по смисъла на чл. 181, ал. 3 от Изборния кодекс.

Що се отнася до искането за разполагане на агитационни материали, то съгласно чл. 183, ал. 3 ИК те трябва да бъдат поставени само на определените от кмета за това места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота. В тази връзка кметовете на общини са задължени със своя заповед да определят тези места и да публикуват на сайта на общината тази заповед.

След извършена служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че кметът на община Велико Търново е издал такава заповед с № РД 22-412 от 25.02.2021 г. и тя е публикувана на сайта на община Велико Търново. В нея изчерпателно са изброени местата, на които могат да бъдат поставяни агитационни материали, и жалбоподателят може безплатно да ги използва.

По горните съображения Централната избирателна комисия счита, че решение № 85 от 07.03.2021 г. на РИК – Велико Търново, е правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени нарушения, които да обуславят неговата отмяна, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, срещу решение № 85 от 07.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Велико Търново.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново, чрез РИК – Велико Търново, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения