Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2201-НС
София, 10 март 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Емилия Димитрова Димитрова като кандидат за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ в изборите на 4 април 2021 г.

С вх. № НС-00-185/3 от 08.03.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с резултата от извършените проверки по раздел ІІ, т. 7 от Решение № 2002-НС от 09.02.2021 г. на ЦИК. При проверката е установено, че Емилия Димитрова Димитрова е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатските листи на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ в три изборни района – Шестнадесети изборен район – Пловдив, Двадесет и трети изборен район – София и Двадесет и пети изборен район – София.

С решение № 46-НС от 01.03.2021 г., РИК 16 – Пловдив е регистрирала Емилия Димитрова Димитрова като кандидат за народен представител по предложение на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, заведено под № 18 на 01.03.2021 г., в 10.10 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № 34-НС от 01.03.2021 г., РИК 23 – София е регистрирала Емилия Димитрова Димитрова като кандидат за народен представител от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, заведено под № 10 на 01.03.2021 г., 10.50 ч., във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № 34-НС от 01.03.2021 г., РИК 25 – София е регистрирала Емилия Димитрова Димитрова като кандидат за народен представител от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, заведено под № 10 на 01.03.2021 г., 09.10 ч., във входящия регистър на кандидатските листи.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации. Видно от решенията на РИК първите две по време регистрации на Емилия Димитрова Димитрова са регистрациите, извършени с решение № 34-НС от 01.03.2021 г. на РИК 25 – София, и с решение № 46-НС от 01.03.2021 г. на РИК 16 – Пловдив, като кандидат за народен представител. Следващата по време регистрация съгласно решение № 34-НС от 01.03.2021 г. на РИК 23 – София като кандидат за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, следва да бъде обявена за недействителна.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Емилия Димитрова Димитрова, ЕГН …, като кандидат за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ и регистрирана с решение № 34-НС от 01.03.2021 г. на РИК 23 – София.

Решението да се изпрати на РИК 23 – София, кандидата Емилия Димитрова Димитрова чрез РИК 23 – София, и на предложилата я коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения