Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2201-МИ
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2184-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 40 - 48, ал. 1 и 2, чл. 48б, чл. 50 - 57, чл. 176, ал. 1 и 2, чл. 203 - 207 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 2184-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК, както следва:

Точка 12.2. придобива следната редакция:

„12.2 избиратели с удостоверение за гласуване на друго място по чл. 49, ал. 2 от ИК, представят оригинално удостоверение за гласуване на друго място, което се прилага към Допълнителния избирателен списък;"

Точка 41.5. се заличава.

Точка 47 придобива следната редакция:

„Заличаването от избирателните списъци се извършва само от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете."

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения