Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2201-МИ
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2184-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 40 - 48, ал. 1 и 2, чл. 48б, чл. 50 - 57, чл. 176, ал. 1 и 2, чл. 203 - 207 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 2184-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК, както следва:

Точка 12.2. придобива следната редакция:

„12.2 избиратели с удостоверение за гласуване на друго място по чл. 49, ал. 2 от ИК, представят оригинално удостоверение за гласуване на друго място, което се прилага към Допълнителния избирателен списък;"

Точка 41.5. се заличава.

Точка 47 придобива следната редакция:

„Заличаването от избирателните списъци се извършва само от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете."

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения