Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2200-НС
София, 10 март 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Веселин Димитров Христов като кандидат за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, предложен от коалиция „Граждани от Протеста“ в изборите на 4 април 2021 г.

С вх. № НС-00-185/3 от 08.03.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с резултата от извършените проверки по раздел ІІ, т. 7 от Решение № 2002-НС от 09.02.2021 г. на ЦИК. При проверката е установено, че Веселин Димитров Христов е регистриран като кандидат за народен представител в кандидатските листи на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ и на коалиция „Граждани от Протеста“.

С решение № 36-НС от 01.03.2021 г., РИК 25 – София е регистрирала Веселин Димитров Христов като кандидат за народен представител по предложение на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“, заведено под № 19 на 01.03.2021 г., в 12.30 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № 54-НС от 02.03.2021 г., РИК 25 – София е регистрирала Веселин Димитров Христов като кандидат за народен представител по предложение на коалиция „Граждани от Протеста“, заведено под №24 от 02.03.2021 г., в 10.20 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран от повече от една партия или коалиция, действителна е първата по време регистрация. Видно от решенията на РИК първата по време регистрация на Веселин Димитров Христов е регистрацията, извършена с решение № 36-НС от 01.03.2021 г. на РИК 25 – София, като кандидат за народен представител от коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“. Следващата по време регистрация съгласно решение № 54-НС от 02.03.2021 г. на РИК 25 – София, като кандидат за народен представител от коалиция „Граждани от Протеста“, следва да бъде обявена за недействителна.

С вх. № 132 от 09.03.2021 г. в РИК 25 – София е постъпило заявление от Веселин Димитров Христов, с което заявява, че не е подписвал декларация за участие в изборите от коалиция „Граждани от Протеста“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Веселин Димитров Христов, ЕГН …, като кандидат за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, предложен от коалиция „Граждани от Протеста“ и регистриран с решение № 54-НС от 02.03.2021 г. на РИК 25 – София.

Решението да се изпрати на РИК 25 – София, кандидата Веселин Димитров Христов чрез РИК 25 – София, и на предложилата го коалиция „Граждани от Протеста“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения