Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 22-МИ
София, 11 юли 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен

Постъпило е заявление, вх. № 68 от 24.06.2011 г., от Владимир Николов Мартинов да бъде освободен от длъжността секретар на ОИК - Котел, на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ИК.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК - Котел, област Сливен, назначения за секретар Владимир Николов Мартинов и анулира удостоверение № 4 от 11.09.2007 г. на ЦИКМИ.

 

Копие от решението да се изпрати на ОИК - Котел, област Сливен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения