Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 22-МИ
София, 11 юли 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен

Постъпило е заявление, вх. № 68 от 24.06.2011 г., от Владимир Николов Мартинов да бъде освободен от длъжността секретар на ОИК - Котел, на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ИК.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК - Котел, област Сливен, назначения за секретар Владимир Николов Мартинов и анулира удостоверение № 4 от 11.09.2007 г. на ЦИКМИ.

 

Копие от решението да се изпрати на ОИК - Котел, област Сливен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения