Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 22-МИ
София, 11 юли 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен

Постъпило е заявление, вх. № 68 от 24.06.2011 г., от Владимир Николов Мартинов да бъде освободен от длъжността секретар на ОИК - Котел, на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ИК.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК - Котел, област Сливен, назначения за секретар Владимир Николов Мартинов и анулира удостоверение № 4 от 11.09.2007 г. на ЦИКМИ.

 

Копие от решението да се изпрати на ОИК - Котел, област Сливен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2530-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

  • № 2529-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Медковец, област Монтана

  • № 2528-МИ / 28.09.2023

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения