Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2195-НС
София, 10 март 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.“, чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), по реда на чл. 64, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), във връзка с чл. 209, ал. 1 и § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 ЗОП във връзка с Решение № 2156-НС от 02.03.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни  представители на 4 април 2021 г.“, Заповед № 6-АД/08.03.2021 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на процедурата, отразените резултати в Протокол № 1 от 08.03.2021 г., Протокол № 2 от 09.08.2021 г. и Доклад от 10.03.2021 г. от работата на комисията с направените предложения и постигнатите договорености с участника „Печатница на БНБ“ АД, протоколно решение от 10.03.2021 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

1. Извършеното разглеждане на постъпилата първоначална оферта и направените предложения и постигнатите договорености с участника „Печатница на БНБ“ АД, отразено в  Протокол № 1 от 08.03.2021 г., Протокол № 2 от 09.08.2021 г. и Доклад от 10.03.2021 г. от работата на комисията;

2. Предложените в офертата на участника условия за изпълнение на поръчката, Централната избирателна комисия

 

I. О Б Я В Я В А:

 

Класирането на участника по обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни  представители на 4 април 2021 г.“

I място – „Печатница на БНБ“ АД, ЕИК 130800278, с адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 117.

 

II. О П Р Е Д Е Л Я:

 

За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник „Печатница на БНБ“ АД.

На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящото решение участникът да се уведоми за решението чрез съобщение на неговия потребителски профил в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено настоящото решение.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 от ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от ППЗОП решението, протоколите и докладът от работата на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача в деня на изпращане на решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения