Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2192-НС
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: определяне образец на печат за съхранение на изборните книжа и материали при произвеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 233, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Печатът за запечатване на помещенията, в които се съхраняват бюлетините, екземплярите от протокола, предназначен за областната администрация, и останалите книжа и материали, е кръгъл, с диаметър не по-голям от 20 мм. Върху печата се изписва текст РИК и с арабски цифри номерът на изборния район, определен с Указ № 58 от 13 март 2013 г. на Президента на Република България.

2. Буквите и цифрите по т. 1 са изпъкнали.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения