Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2192-НС
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: определяне образец на печат за съхранение на изборните книжа и материали при произвеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 233, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Печатът за запечатване на помещенията, в които се съхраняват бюлетините, екземплярите от протокола, предназначен за областната администрация, и останалите книжа и материали, е кръгъл, с диаметър не по-голям от 20 мм. Върху печата се изписва текст РИК и с арабски цифри номерът на изборния район, определен с Указ № 58 от 13 март 2013 г. на Президента на Република България.

2. Буквите и цифрите по т. 1 са изпъкнали.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения