Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2191-НР
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Фани Христова Флоридова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заведено под № 11 в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявлението е подписано от 21 членове на инициативния комитет в състав: Фани Христова Флоридова - представляваща инициативния комитет, Явор Бойчев Цветанов, Любомир Иванов Иванов, Диана Валентинова Василева, Борислав Димитров Георгиев, Лидия Спасова Иванов, Иван Димитров Тренев, Валентин Иванов Ставриев, Венко Томиславов Димитров, Христина Алипиева Спасова, Стефан Богданов Войнов, Емилия Виткова Здравкова, Иван Стоянов Василев, Петя Цолова Димитрова, Кристиян Даниел Гаджев, Виктор Ясенов Дудев, Славей Иванов Каменов, Данаил Младенов Григоров, Иво Маринов Динков, Тихомир Станимиров Арангелов, Славчо Александров Спасов, за регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е алтернативна позиция на въпроса на референдума - „НЕ". Позицията на инициативния комитет е следната: „Извършването на електронно гласуване означава манипулиране на изборните резултати. Компютърната програма, каквато и да е тя, позволява различни видове корекции на резултата от един или повече, съобразно достъпа, специалисти. Това означава, че какъвто и вот да сме упражнили, той може много лесно да бъде подменен само от един човек. Управляващата партия, от която пряко ще зависи фирмата, която ще обслужва софтуера и на практика ще осъществи електронното гласуване, би могла без никакви затруднения да промени резултата от изборите съобразно нейните предпочитания. Дори и това да не се случи една компютърна програма почти винаги бива подложена на хакерски набези. Трябва да сме сигурни, че програма, чиято функция е да вкарва народни представители в парламента и на практика да създава параметрите за съставяне на правителство, ще бъде мишена на не само на най-добрите хакери, но и на организации и олигархични кръгове, които ще са готови да заплатят огромни суми на IT-специалисти за разбиване и манипулация на резултата отвън.".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларации по образец (Приложение № 38-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларации по образец (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; банково удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет, в подкрепа на алтернативната позиция на въпроса на референдума; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 3131 лица, същата и в структуриран електронен вид; информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция алтернативна на въпроса на националния референдум - „НЕ", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката на ГД „ГРАО", предвид което регистрацията на инициативния комитет се извършва в условията на неприключила процедура.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2, изр. първо от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1. Явор Бойчeв Цветанов
2. Любомир Иванов Иванов
3. Диана Валентинова Василева
4. Борислав Димитров Георгиев
5. Фани Христова Флоридова - представляващ ИК
6. Лидия Спасова Иванова
7. Иван Димитров Тренев
8. Валентин Иванов Ставриев
9. Венко Томиславов Димитров
10. Христина Алипиева Спасова
11. Стефан Богданов Войнов
12. Емилия Виткова Здравкова
13. Иван Стоянов Василев
14. Петя Цолова Димитрова
15. Кристиян Даниел Гаджев
16. Виктор Ясенов Дудев
17. Славей Иванов Каменов
18. Данаил Младенов Григоров
19. Иво Малинов Динков
20. Тихомир Станимиров Арангелов
21. Славчо Александров Спасов

 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с алтернативна позиция - „НЕ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2214-НР/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения