Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 219
София, 11 юни 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 217 от 10.06.2021 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия с Решение № 217 от 10.06.2021 г. откри процедура за договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет, посочен в решението. Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки за възлагане на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, трябва да бъде одобрена техническа спецификация.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 212 и чл. 213 от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 217 от 10.06.2021 г., както следва:

 1. Точка 2 се изменя така:

„2. Одобрява технически спецификации - Приложение№ 1 към решението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 255 -НС / 18.06.2021

  относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 254 -НС / 18.06.2021

  относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

 • № 253-НС / 18.06.2021

  относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • всички решения