Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 219
София, 11 юни 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 217 от 10.06.2021 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия с Решение № 217 от 10.06.2021 г. откри процедура за договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет, посочен в решението. Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки за възлагане на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, трябва да бъде одобрена техническа спецификация.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 212 и чл. 213 от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 217 от 10.06.2021 г., както следва:

 1. Точка 2 се изменя така:

„2. Одобрява технически спецификации - Приложение№ 1 към решението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1543-НС / 02.10.2022

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1542-НС / 02.10.2022

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1541-НС / 02.10.2022

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения