Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2188-НР
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Нестор Иванов Мильов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заведено под № 6 в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявлението е подписано от 21 членове на инициативния комитет, в състав: Нестор Иванов Мильов -представляващ инициативния комитет, Иванка Върбанова Андреева, Валери Георгиева Начева, Кирил Георгиев Начев, Паола Иванова Мильова, Ситона Валериева Василева, Мария Върбанова Мильова, Светослав Георгиев Цеков, Натали Николаева Георгиева, Пламен Мирославов Методиев, Анета Върбанова Методиева, Мария Димитрова Дакова, Мариета Етилова Стоянова, Катя Иванова Попова, Славчо Стойков Катеков, Станимир Мирославов Методиев, Нистор Георгиев Мильов, Цветана Георгиева Мольова, Марцела Христова Панова, Карл Бенов Панов иБиляна Карлова Панова, за регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е алтернативна позиция на въпроса на референдума - „НЕ". Позицията на инициативния комитет е следната: „Въвеждането на дистанционно гласуване по електронен път ще задълбочи един от основните пороци на българската политическа система - манипулацията и фалшификацията на вота на гражданите. Когато се създава законова възможност, такъв ключов за държавността акт като изборът на държавни и общински органи и прякото решаване на национални и местни въпроси от суверенния народ, да бъде осъществяван извън прекия контрол на изборната администрация, се отваря широко поле за злоупотреба. Няма как правно и технически да се осуетят практики, като организиране на цели пунктове за купен и контролиран вот през интернет от местни феодали, корпоративни собственици и ли други недобросъвестни лица. Отхвърляме идеята, че трябва да се улеснят българите в чужбина да гласуват - те са се установили в чужда държава, живеят и плащат данъци там. Ако искат да се произнасят как да живеем ние в България, то поне трябва да положат усилието да отидат в изборна секция, организирана от българската държава. В развитите демокрации - САЩ, Германия, Великобритания, Франция и пр. - не е въведен такъв тип гласуване, което само по себе си говори за липсата на надеждни граници за сигурността и за тайната на гласоподаването".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларации по образец (Приложение № 38-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларации по образец (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; банково удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет, в подкрепа на алтернативната позиция на въпроса на референдума; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 2981 лица, същата и в структуриран електронен вид; списък на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция алтернативна на въпроса на националния референдум - „НЕ", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката на ГД „ГРАО", предвид което регистрацията на инициативния комитет се извършва в условията на неприключила процедура.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2, изр. първо от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1. Нестор Иванов Мильов - представляващ ИК
2. Иванка Върбанова Андреева
3. Валери Георгиева Начева
4. Кирил Георгиев Начев
5. Паола Иванова Мильова
6. Ситона Валериева Василева
7. Мария Върбанова Мильова
8. Светослав Георгиев Цеков
9. Натали Николаева Георгиева
10. Пламен Мирославов Методиев
11. Анета Върбанова Методиева
12. Мария Димитрова Дакова
13. Мариета Етилова Стоянова
14. Катя Иванова Попова
15. Славчо Стойков Катеков
16. Станимир Мирославов Методиев
17. Нистор Георгиев Мильов
18. Цветана Георгиева Мольова
19. Марцела Христова Панова
20. Карл Бенов Панов
21. Биляна Карлова Панова

 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с алтернативна позиция - „НЕ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2212-НР/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения