Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2188-НС
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 7, чл. 18, ал. 2 и 3 и чл. 29 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Членовете на районните избирателни комисии получават основно месечно възнаграждение за периода от 27.03.2013 г. до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите за народни представители, както следва:

Председател 800,00 лева
Заместник-председател 750,00 лева
Секретар 750,00 лева
Член 700,00 лева

 

2. Възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районните избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет.

3. Районните избирателни комисии във връзка с правомощията си по чл. 29, ал. 1, т. 20, 21 и 23 от Изборния кодекс да привлекат на граждански договор по един компютърен специалист (IT) за целия период на работата на комисиите - 55 дни, с еднократно възнаграждение от 1200 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения