Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2188-НС
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 7, чл. 18, ал. 2 и 3 и чл. 29 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Членовете на районните избирателни комисии получават основно месечно възнаграждение за периода от 27.03.2013 г. до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите за народни представители, както следва:

Председател 800,00 лева
Заместник-председател 750,00 лева
Секретар 750,00 лева
Член 700,00 лева

 

2. Възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районните избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет.

3. Районните избирателни комисии във връзка с правомощията си по чл. 29, ал. 1, т. 20, 21 и 23 от Изборния кодекс да привлекат на граждански договор по един компютърен специалист (IT) за целия период на работата на комисиите - 55 дни, с еднократно възнаграждение от 1200 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения