Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2187-МИ
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичните избори за кметове на кметства на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 - 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127, чл. 280 и § 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрацията на кандидатите за кметове в частичните избори за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, на кметство Повет, община Кърджали, област Кърджали, и кмет на кметство Стежерево, община Левски, област Плевен, на 12 май 2013 г. се извършва при условията и по реда на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, като:

1. Навсякъде в текста на решението срокът „4 месеца" се заменя с „6 месеца".

2. В точка 1, букви „а" и „б" и т. 2 датата „22 юни 2011 г." се заменя с датата „11 ноември 2012 г.".

3. В точки 31 и 32 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „12 април 2013 г.".

4. В точки 33 и 34 датата „20 септември 2011 г." се заменя с датата „11 април 2013 г.".

5. В точка 35, първото тире, датата „23 октомври 2011 г." се заменя с датата „12 май 2013 г.".

6. В точки 39 и 40 датата „2 октомври 2011 г." се заменя с датата „21 април 2013 г.".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения