Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2181-НР
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ" подписано от Зорница Атанасова Тодорова - председател и представляващ партията, и заведено под № 24 на 14 септември 2015 г. в регистъра на партиите за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е алтернативна позиция на въпроса на референдума - „НЕ". Позицията е следната: „При електронното гласуване един от поводите за притеснение е, че нивото на компютърна грамотност на българите далеч не е сравнимо с това в останалите държави от Европейския съюз. В изследване от 2012 г. на хората на възраст 16 - 74 г. Евростат класира България на предпоследно място, като 45 % от българите не са ползвали компютър през живота си, а 41 % твърдят, че уменията им се простират до местене или копиране на папка. Поради тази причина освен увеличение на емигрантския вот, то не би допринесло за съществено по-висока избирателна активност.

Също така много хора забравят, че липсата на лицензиран софтуер и качествени програми за откриване и изтриване на злонамерени програми може да изложи на опасност анонимността и истинността на вота. Това означава, че потенциално за почти 2/3 от гласоподавателите тайната на вота им може да бъде разкрита, а е възможно дори да бъдат откраднати и личните им данни при въвеждането им в онлайн бюлетината. Възможно е и част от гласоподавателите, използващи нелицензиран софтуер, умишлено да се откажат да използват възможността за интернет гласуване от страх да не би гласът им да издаде факта, че са с нелицензиран софтуер и да доведе до проверка и глоба.

Проблемът е, че въпросът, така зададен, може да се тълкува двояко. Дистанционното интернет гласуване може да има и друга форма на проява, което по-скоро го причислява към типа електронно гласуване в контролирана среда. То се изразява в това, че в традиционните избирателни секции се поставя компютър или друго устройство, свързано с интернет. За да бъде зачетен вотът им, гласоподавателите са задължени да отидат до районната си секция и да упражнят правото си на глас на съответните устройства. С оглед на вече изложените данни за компютърна грамотност на българите е разумно да се отбележи, че много от хората биха имали нужда от помощ да извършат избора си, което определено води до опасения, че тайната на вота може да бъде разкрита или по-лошо - изборът им да бъде компроментиран (за сметка на това интернет гласуването в неконтролирана среда не изключва традиционните бюлетини). Вотът е основна част от демокрацията и потенциалните заплахи, като например нередности в изборите, трябва да се избягват.

Проблеми с прозрачността: гласоподавателите не могат да бъдат сигурни, че вотът е стигнал предназначението си, избирателите не могат да проверят дали гласът им е правилно регистриран и преброен.

Много потенциални недостатъци, свързани със сигурността. Електронното гласуване ще направи леснодостъпно и възможно масовото купуване на гласове. Наличието на този факт ще спомогне за манипулация на вота, както в ромските квартали, така и в местата, където винаги има контролиран и корпоративен вот".

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 1978-МИ от 7 септември 2015 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ" с алтернативна позиция на въпроса на националния референдум - „НЕ", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ" за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с алтернативна позиция на въпроса на националния референдум - „НЕ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения