Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2180-НС
София, 8 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „АТАКА“, представлявана от председателя Волен Николов Сидеров, срещу решение № 66-НС от 1 март 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпило по електронната поща писмо с вх. № НС-15-74/05.03.2021 г., ведно с административната преписка, образувана по жалба с вх. № 95/05.03.2021 г., подадена от ПП „АТАКА“, представлявана от председателя Волен Николов Сидеров, срещу решение № 66-НС от 1 март 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след като е констатирала, че на проведените консултации при кмета не е било постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобов дол, с решение № 66-НС от 1 март 2021 г. е назначила членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от № 100400001 до № 100400024 в община Бобов дол, област Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно приложение № 1, неразделна част от решението.

Единственият довод на жалбоподателя за оспорване на решение № 66-НС от 1 март 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, се свежда до това, че ПП „АТАКА“ е била лишена от представители в секционните избирателни комисии.

Преписката по жалбата е окомплектована от Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, и изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и образуваната въз основа на нея преписка на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, намира същата за процесуално недопустима, като подадена от правен субект, който не притежава необходимата активна легитимация и няма правен интерес от оспорването.

Жалбата на ПП „АТАКА“ е подадена срещу решение № 66-НС от 1 март 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, което е постановено на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 ИК. От проведените на 22.02.2021 г. при кмета на община Бобов дол консултации за назначаване на секционните избирателни комисии е видно, че в тях е участвала КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО”, която е била представлявана от упълномощени представители на всички партии от състава на коалицията. Упълномощеният представител на ПП „АТАКА“ е бил Стоичко Кирилов Стоянов. Видно от протокола, представителят на ПП „АТАКА“, макар и надлежно упълномощен като представител на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, не е направил предложение за състави и ръководства на секционните избирателни комисии от името на коалицията, а е предложил конкретни лица като представители на ПП „АТАКА“. Съгласие за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобов дол не е било постигнато, видно от съставения и приложен протокол от 22.02.2021 г. за проведените консултации, който обаче е бил подписан от упълномощения представител на ПП „АТАКА“ без възражения и без особено мнение.

От гореизложеното е видно, че обжалваното решение касае разпределение, в което участва КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО”, а не ПП „АТАКА“. При това положение следва да се съобрази обстоятелството, че в процеса на назначаване на секционните избирателни комисии в община Бобов дол участва КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО” като парламентарно представена коалиция. Отделните политически партии от състава на коалицията нямат самостоятелно право на участие, поради което жалбата на ПП „АТАКА“ е недопустима, тъй като само нарушаването на гарантираното от закона право на участие на парламентарно представена коалиция в този процес може да обоснове право на жалба.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 95/05.03.2021 г., подадена от ПП „АТАКА“, представлявана от председателя Волен Николов Сидеров, срещу решение № 66-НС от 1 март 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КИ/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения