Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2179-НС
София, 8 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Първан Ангелов Дангов в качеството на регистриран кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. от кандидатската листа на „БСП за БЪЛГАРИЯ“ срещу решение № 79-НС от 2 март 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпило по електронната поща писмо с вх. № НС-15-76/05.03.2021 г., подписано от председателя и секретаря на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, ведно с административната преписка, образувана по жалба с вх. № 105/05.03.2021 г., подадена от Първан Ангелов Дангов в качеството на регистриран кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. от кандидатската листа на „БСП за БЪЛГАРИЯ“, срещу решение № 79-НС от 2 март 2021 г. на същата РИК.

С решение № 45/27.02.2021 г. Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, е регистрирала и обявила кандидатската листа на „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, като Първан Ангелов Дангов е регистриран като кандидат за народен представител под № 8.

Оспореното решение е постановено от Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, във връзка с подадената от Първан Ангелов Дангов в качеството на регистриран кандидат за народен представител жалба с вх. № 69/02.03.2021 г., в която са били наведени доводи за допуснати „нарушения на изборното законодателство при регистрацията на листата на партия „ГЕРБ“ за 10. МИР – Кюстендил“. По-конкретно, жалбоподателят е твърдял, че „има съмнения за фалшив подпис в представената декларация образец – Приложение № 67-НС от изборните книжа, от регистрирания кандидат за народен представител Даниел Тихомиров Александров от кандидатската листа на „ГЕРБ – СДС“, тъй като по „това време г-н Александров е бил извън Република България, а именно – в гр. Киев, Украйна“. Следователно, по същество тази жалба е насочена срещу решение № 60/01.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, с което е регистрирана и обявена кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ – СДС“, в която Даниел Тихомиров Александров е регистриран като кандидат за народен представител под № 2. В обжалваното решение Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, е приела, че жалбата на Първан Ангелов Дангов следва да бъде оставена без уважение поради липса на приложени писмени доказателства.

В настоящата жалба Първан Ангелов Дангов твърди, че решение № 79-НС от 2 март 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, „е взето прибързано и без да има необходимите мотиви за това“, като излага съображения, идентични на съдържащите се в първоначалната му жалба, и моли ЦИК „да сезира компетентните органи, които да извършат своето разследване“.

Преписката по жалбата е комплектована от Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, и изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и образуваната въз основа на нея преписка на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, намира същата за процесуално недопустима, поради следните съображения :

Централната избирателна комисия счита, че за жалбоподателя не е налице правен интерес да оспорва решението за регистрация на друг политически субект за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (в случая решение № 60/01.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски), каквато е константната практика на Върховен административен съд, тъй като оспореното решение е за регистрация на коалиция „ГЕРБ – СДС“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., а не за отказ за регистрация, който отказ може да бъде обжалван, но само и единствено от правния субект, по отношение на който същият е постановен.

Централната избирателна комисия счита също така, че жалбоподателят не притежава необходимата активна процесуална легитимация да оспорва решението за регистрация на друг политически субект за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (в случая решение № 60/01.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски), тъй като то не засяга или застрашава негови права, нито поражда задължения за него.  

Доколкото наличието на правен интерес и активната легитимация са положителни процесуални предпоставки за допустимост на жалбата от категорията на абсолютните, то липсата дори на една от тях обосновава извод за нейната недопустимост.

Предвид гореизложеното, ЦИК счита, че Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, не е следвало да се произнася по основателността на подадената от Първан Ангелов Дангов в качеството на регистриран кандидат за народен представител жалба с вх. № 69/02.03.2021 г., а да остави същата без разглеждане като процесуално недопустима. Поради това, оспореното решение № 79-НС от 2 март 2021 г. следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго такова, с което жалбата да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 79-НС от 2 март 2021 г., постановено от Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 69/02.03.2021 г., подадена от Първан Ангелов Дангов в качеството на регистриран кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. от кандидатската листа на „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КИ/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения