Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2179-НР
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" подписано от Николай Георгиев Цонев - председател и представляващ партията, и заведено под № 26 на 14 септември 2015 г. в регистъра на партиите за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е позиция в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА". Позицията на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" е следната: „Ние сме ЗА дистанционното гласуване по електронен път при осигурена тайна на вота и сигурност на резултатите.

Предимството на този вид гласуване е, че е в състояние да повиши избирателната активност, да намали разходите, отделяни за провеждане на избори, да повиши доверието на избирателите, да засили интереса на гласоподавателите към политическата система и да гарантира възможно най-демократичен изборен процес.

Дистанционното гласуване по електронен път, също така, ще спомогне за постигане на по-истински вот, чрез премахване възможността за подправянето му".

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 1883-МИ от 4 септември 2015 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. за регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум - „ДА", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

 

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум - „ДА".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения