Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2176-НС
София, 19 март 2013 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 2166-НС от 15 март 2013 г. на Централната избирателна комисия

На основание чл. 26, ал. 1, т. 35 и чл. 21 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Решение № 2166-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК, като в т. 1 след думите „РИК" се добавя номерът на съответната районна избирателна комисия съобразно Решение № 2164-НС от 15 март 2013 г., изписан с арабски цифри, съответно от 01 до 31.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения