Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2176-НС
София, 19 март 2013 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 2166-НС от 15 март 2013 г. на Централната избирателна комисия

На основание чл. 26, ал. 1, т. 35 и чл. 21 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Решение № 2166-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК, като в т. 1 след думите „РИК" се добавя номерът на съответната районна избирателна комисия съобразно Решение № 2164-НС от 15 март 2013 г., изписан с арабски цифри, съответно от 01 до 31.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения