Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2176-НС
София, 19 март 2013 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 2166-НС от 15 март 2013 г. на Централната избирателна комисия

На основание чл. 26, ал. 1, т. 35 и чл. 21 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Решение № 2166-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК, като в т. 1 след думите „РИК" се добавя номерът на съответната районна избирателна комисия съобразно Решение № 2164-НС от 15 март 2013 г., изписан с арабски цифри, съответно от 01 до 31.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения