Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2173-МИ
София, 5 март 2021 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден на ІІ тур в ПСИК № 210200017 в с. Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 7 март 2021 г

С вх. № ЧМИ-06-40/05.03.2021 г. по електронната поща на ЦИК е постъпило писмо от Вр.ИД кмет на община Баните, област Смолян, с което уведомява Централната избирателна комисия за голям брой входирани заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на ІІ тур на частичния избор за кмет на община на 7 март 2021 г. в ПСИК № 210200017 в с. Баните, община Баните, област Смолян. Отправя се искане на основание чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс гласуването в ПСИК № 210200017 в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне от 6,00 ч. на 7 март 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в ПСИК № 210200017 в с. Баните, община Баните, област Смолян, на ІІ тур на частичния избор за кмет на община на 7 март 2021 г. да започне от 6,00 ч.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения