Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2171-НС
София, 5 март 2021 г.

ОТНОСНО: възстановяване на внесени депозити от партии

С Решение № 2093-НС от 17 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия е отказала да регистрира партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2096-НС от 17 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия е отказала да регистрира партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2097-НС от 17 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия е отказала да регистрира партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2102-НС от 17 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия е отказала да регистрира партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2103-НС от 17 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия е отказала да регистрира партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2104-НС от 17 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия е отказала да регистрира партия „БРИГАДА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2112-НС от 19 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия е заличила регистрацията на партия „СВОБОДА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2113-НС от 19 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия е заличила регистрацията на партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С вх. № НС-10-75 от 04.03.2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпила молба от ПП „ВОЛЯ“ за възстановяване на депозит. Партия „ВОЛЯ“ е внесла по сметка на Централната избирателна комисия депозит в размер на 2500 лв. за участие на коалиция „ВОЛЯ за чиста и свята република“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Тъй като в Централната избирателна комисия не са постъпили документи и не е регистрирана коалиция с наименование „ВОЛЯ за чиста и свята република“, то внесеният депозит трябва да бъде възстановен.

Съгласно т. 41 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. внесеният депозит се възстановява в случаите, когато след извършване на проверката от Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ на списъците се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК, и регистрацията е заличена с решение на ЦИК. Когато резултатът от проверката се извърши преди крайния срок за регистрация и установи, че списъкът не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК, ЦИК отказва регистрацията, като в този случай внесеният депозит също трябва да се възстанови.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 137, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27.01.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА внесените безлихвени депозити в размер на 2500 лв. по посочените банкови сметки на партиите, както следва:

Партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“;

Партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ);

Партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“;

Партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“;

Партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“;

Партия „БРИГАДА“;

Партия „СВОБОДА“;

Партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“;

Партия „ВОЛЯ“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения