Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2170-НС
София, 18 март 2013 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 2160-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в т. 2 на Решение № 2160-НС от 15 март 2013 г., като думите „20 март" следва да се четат „30 март".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в т. 2 на Решение № 2160-НС от 15 март 2013 г., като думите „20 март" да се четат „30 март".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения