Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2169-ПВР/МИ
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сунгурларе (2011 г.), област Бургас

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-148/14.09.2015 г. от Станислава Георгиева - общински координатор на ПП „ГЕРБ", Сунгурларе, за промяна в състава на ОИК - Сунгурларе, назначена с Решение № 255-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК. Предлага се на мястото на Жана Юлиянова Топчиева - председател на ОИК, да бъде назначен Тодор Чанев Георгиев, а на мястото на Недка Ганева Христова да бъде назначена Антония Борисова Скендерова.

Към предложението са приложени: заявления от Жана Юлиянова Топчиева и Недка Ганева Христова за освобождаването им от състава на ОИК; декларации по по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Тодор Чанев Георгиев и Антония Борисова Скендерова; 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Жана Юлиянова Топчиева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Недка Ганева Христова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Тодор Чанев Георгиев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Антония Борисова Скендерова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения